Novinky V11.5 - V10.3

Novinky V11.5

3D Statika s automatickým prutovým a uzlovým modelem
Plně automatické vytváření upravitelného 3D prutového a uzlového modelu a export do statických programů v různých formátech

V11.5
12/2011

Archivace plánů a výstup v PDF
Podle projektu pojmenované výstupy, archivace a správa výkresů v PDF

V11.5
12/2011

Formy terénu s vnitřními body
Perfektní vytvoření celého terénu s pomocí definování a přepočtu vnitřních bodů ploch

V11.5
12/2011

Automatická Exploze výkresu
animovaná exploze výkresu u podlaží, stěn, vrstev opláštění, dřevěných prvků a schodů

V11.5
12/2011

Rozšíření kótování
Kótování oblouků, rozšíření příkazů u kótování, řezání a ořezání kótovacích čar

V11.5
12/2011

Text jako opracování včetně přenosu na CNC zařízení
Spojení textu s CAD, MCAD a osazení jako opracování na jednotlivé prvky

V11.5
12/2011

Perfektní ořezání prvků
Automatické zamítnutí nepotřebných opracování, přesné ořezání dle tvaru napojovaného prvku

V11.5
12/2011

Čep u dvojitého řezu
jedno i oboustranný čep u prvku seříznutého pod dvěma úhly

V11.5
12/2011

Vazníkový asistent
Rychlé a jednoduché vytváření vazeb studia, trojúhelníkových vazeb a sbíjených vazníků

V11.5
12/2011

Zaměření schodů s pomocí Theodolitů
Přímá 3D geometrie a zadání prvků s pomocí Laserových theodolitů, Laser jako 3D počítačová myš k zadání či exportu zaměřených bodů

V11.5
12/2011

Automatická optimalizace u seskupení (Nestingu) schodů
Plně automatická, avšak s možností manuelního dopracování, optimalizace lepení či desek v modulu seskupení (nesting)

V11.5
12/2011

Desky a kontury s automatickým ořezáním na na obrys stěny
Nová standartní data opláštění umožňují přesnou předpřípravu a tím se ořezávají v případě potřeby automaticky na vrstvy opláštění a obrysy stěn

V11.5
12/2011
Novinky V11.4
Volný popis prvků
Plná volnost při zadávání hodnot prvku. Volná konfigurace výstupu jednotlivých hodnot.
V11.4
05/2011
Prvky-upozornění a záložky
Zobrazení všech důležitých informací. Libovolné nastavení dat, která mají být zobrazena při dotyku myší..
V11.4
05/2011
CAD a kótování ve vizualizaci
Zobrazení s plošnou výplní a realistické zobrazení je nyní možné doplnit o CAD a kótování.
V11.4
05/2011
Plánovač místností
Místnosti s vybavením a přesným rozmístěním, detailní rozdělení ploch místností, vyhodnocení plošného vybrání ve výpisu materiálu, interiér se všemi detaily také v šikminách střech.
V11.4
05/2011
Novinky v oblasti stěn
Hrany desek doléhají na vrstvy. Jsou atraktivně prezentovány sousedící stěny.
V11.4
05/2011
Stupně s čepy
Možnost provedení bočního ukončení stupňů čepem.
V11.4
05/2011

Všeobecné novinky schodišť
Libovolné umístění Bolzen systému a volné posunutí pozice. Možnost různých typů funkce razit pro prvky krumlingu/ohybníků.

V11.4
05/2011

Novinky V11.3

Správné půdorysné zobrazení ořezání stěn
Optimální zobrazení rohů stěn a napojení
V11.3
12/2010
Skladba typu zakončení "kapsa"
Rozšíření rozsahu typu zakončení kapsa o jednostranné a šikmé konstrukce
V11.3
12/2010
Seskupevání v dřevostavbě a krovu
Seskládání a optimalizace více prvků z jednoho nebo více surových kusů, pro racionální výrobu
V11.3
12/2010
Všeobecné novinky schodišť
• Vybrání výstupního sloupku na strop
• Lehce definované ořezání bočnic s přeplátováním
V11.3
12/2010
Novinky v oblasti stěn
• Otáčení stěn, řezů a konstrukčních rovin
• Kopírování více stěn najednou
• Kopírování oken, dveří a maker
V11.3
12/2010
Seskupování stupňů, bočnic a madel
Seskládání a optimalizace více prvků do jednoho nebo více hrubých kusů, pro racionální výrobu
V11.3
12/2010

Novinky CAD
• Automatická redukce podpůrných bodů polygonu
• Zjednodušení, rychlé vytváření vytlačených těles
• Texty s optickými novinkami v rámečku, atd.

V11.3
12/2010
Měření s theodolitem
Přímá 3D geometrie zadání prvků pomocí laserových theodolitů – laser jako 3D myš, vstup a výstup bodů měření
V11.3
12/2010
3D výměna dat a import 3D DXF bodů a linií
Načtení libovolných 3D CAD geometrií a prvků pro rychlejší a preciznější konstruování
V11.3
12/2010

Excel s předlohou pro nabídky a kalkulace práce
Kalkulování přímo v Excelu s libovolně rozšiřitelnými předlohami a automatickým převzetím dat z konstrukčního programu.

V11.3
12/2010
Novinky V11.2
Asistent pro valbový vikýř
Rychlé a jednoduché vytváření libovolných valbových a polovalbových vikýřů
V11.2
05/2010
Nový typ zakončení "Profilovaná hlava"
Libovolná kombinace konkávních a konvexních profilování
V11.2
05/2010
Různé novinky dřevostaveb
Těleso stropu dole uzavřeno, kótování oken a dveří na osu, sousedící stěny v náhledu řezu, dotazovací technika MCAD
V11.2
05/2010
Plánovač místností
Vyhodnocení jednotlivých ploch místností
V11.2
05/2010
SEMA Explorer správa stavebních projektů
Kompletní správa SEMA projektů v libovolných adresářích
V11.2
05/2010
Typy zakončení rychle a individuelně
Přidělení typů zakončení, textur pouhým kliknutím
V11.2
05/2010
Most. nosníky
Možné konstruování s most. nosníky, STEICO nosníky v SEMA základních datech
V11.2
05/2010
Rozšíření stavební fyziky
Vyhodnocení stavebně fyzikálních relevantních dat ve výpisu materiálu a pro export do Excelu
V11.2
05/2010
Srubová stavba: Tiroler zámek, Tiroler zámek se zaobl. a žába
Rozšíření spojení "Tirolský zámek" o formy „Tiroler zámek se zaobl.“ a „žába“
V11.2
05/2010
Optimalizace 3D zobrazení "Skryté hrany"
Enormní zrychlení přepočtu 3D zobrazení "Skryté hrany", jako i vylepšení samotného zobrazení
V11.2
05/2010
Rozšíření SEMA správy plánů a uspořádání
Dodatečné sloupce ve správě plánů, správě plánů kontroly
V11.2
05/2010
Vylepšení typu zakončení "hřebenový plát"
Automatické rozpoznání sklonu a výšky protiprofilu
V11.2
05/2010

Všeobecný 3D import dřevěných prvků, střešních ploch, vazníků
Převod externích 3D objektů na dřevěné prvky a střešní plochy

V11.2
05/2010
RCE import / MXF import
Import z RCE nebo MXF dat s plněautomatickým převodem externích 3D objektů na dřevěné prvky a střešní plochy
V11.2
05/2010
Rozšíření uzlových bodů: Pozice a hloubka plátu
Možnost ovlivnění pozice plátu a hloubky plátu pro automatické ořezání plátu
V11.2
05/2010
Střešní plochy s rozdílnou texturou
Jednoduché, optiké zobrazení jednotlivých střešních ploch ve vizualizaci s rozdílnou texturou. Např. prosklení, oplechování, osázení zelení, atd.
V11.2
05/2010
Opracování krumlingu profil. frézou
Příprava dat pro 5-ti osé frézování krumlingu madel profilovací frézou.
V11.2
05/2010
Novinky V11.1
Plněautomatické osazení spojů stěn
Automatické osazení předdefinovaných rohových detailů.
V11.1
12/2009
Rozšíření designéru terénu
Vytvoření terénu z objektů, zadání výšky přes normální nulu, uchopení terénu v pozadí ve 3D, napojování hran terénu ve 3D.
V11.1
12/2009
Rozšíření ocelové stavby
Nové ocelové profily: L-ocel, T-ocel, U-ocel, Z-ocel a jejich správné ořezání se dřevem.
V11.1
12/2009
Přehledný výpočet střešních ploch
Analýza libovolně tvořených střešních ploch v geometrickém tělese.
V11.1
12/2009
Asistent pro trojúhelníkové vikýře
Rychlé a jednoduché sestavení libovolných trojúhelníkových vikýřů.
V11.1
12/2009
Nový příkaz: Změna měřítka polygonů
Rychlé a jednoduché zvětšování a zmenšování polygonů.
V11.1
12/2009
Rozšíření schodů 11.1
Přímé bočnice s fixní šířkou, rozšíření k prodloužení bočnice na výstupu, rozšíření ukončení sloupků vztažené na stupně, výstup desek s mírami (optimalizace) pro DXF- export.
V11.1
12/2009
Rozšíření exportu na CNC
Optimalizace a rozšíření pro řezy pily pro stupně & podstupně.
V11.1
12/2009
Nový typ dělení: od otvoru
Nové automatické dělení od otvoru začínající z celých desek.
V11.1
12/2009
Kombi-elementy
Umožňuje osazení, dělení, atd. dvojitých prvků v systému dřevostavby.
V11.1
12/2009
Makro-sestavení / makro-kontejner
Ve verzi 11.1 byla základní data rozšíøena o skupinu „Makro – sestava“.
V11.1
12/2009

Nový příkaz: Element se vztahem k prvku
Osazení prvku se vztahem na stávající dřevěný element. (např. rozdělení sloupků pod stropní trámy)

V11.1
12/2009
Novinky V11.0
Foto jako pozadí
Vedle klávesy „horizont ZAP/VYP“ můžeme otevřít správu obrázků pro pozadí.
V11.0
05/2009
Řezání 2x a napojení ve 3D
Ve verzi 11.0 je umožněno používat příkaz ,,Řezat 2x" ve 3D a všech náhledech jako je vertikální řez, horizontální náhled, severní náhled, atd..
V11.0
05/2009
Bezproblémové ovládání přes pravé tlačítko myši
Příkazy v kontextovém menu jsou zobrazeny nejen příslušným názvem, ale i ikonou.
V11.0
05/2009
Zadání prvků ve 3D
Ve verzi 11.0 je poprvé umožněno vytvářet dřevěné elementy ve 3D.
V11.0
05/2009
Nové možnosti zadání výstupních prvků
Ve výběru zadání máme dvě nové možnosti pro zadání.
V11.0
05/2009
Nový design zábradlí schodů
V datové větě sloupků a tyček máme k dispozici novou záložku „BS“ pro body spojení.
V11.0
05/2009
Transparentní plošné zobrazení elementů a dřeva
Ve verzi 11.0 mohou být elementy zobrazeny ve 2D plošně vyplněné.
V11.0
05/2009
3D modelování terénu
Jeden z highlight filmů verze 11.0 je modelování terénu pro rychlejší a jednodušší zadání komplexního rázu krajiny.
V11.0
05/2009
Perfektní obsluha: lišta symbolů
Byla podstatně změněna a vylepšena úprava plochy programu, vzhled a obsluha.
V11.0
05/2009
Základní data - novinky
V náhledu základních dat můžeme individuálně změnit velikost jednotlivých oblastí.
V11.0
05/2009
3D import a export
Pro 3D zobrazení byl integrován nový export (3D export).
V11.0
05/2009
Prohlížeč projektů
S „Prohlížečem projektů“ mohou být otevřeny projekty na počítači s nainstalovaným programem SEMA bez hardlocku.
V11.0
05/2009

Novinky, vylepšení fotorealistického zobrazení
Ve „fotorealistickém zobrazení“ byl výrazně zrychlen přepočet rozdělení denního světla a závěrečný přepočet obrázku.

V11.0
05/2009
Novinky V10.5
Zarážka dvojitá přímá a zarážka dvojitá šikmá
Ve verzi 10.5 je typ zakončení „Zarážka“ rozšířen o dva další typy.
V10.5
12/2008
Nové typy zakončení pro sloupky a tyčky
K tomu jsou pro sloupky a tyčky vytvořeny nové typy zakončení.
V10.5
12/2008
Zadání skupiny prvků je nyní v jednom menu
S touto funkcí nyní získáváme možnost zadání skupiny v podmenu zábradlí.
V10.5
12/2008
Nové typy plátování s/bez krytí
V základních datech je vytvořena k využívání nová skupina „Plát stupň.
V10.5
12/2008
Hřebenový plát a hřebenový čep
Pro typ zakončení hřebenový plát můžeme nyní v prvním políčku zadání zvolit typ, zda se bude jednat o „plát“, nebo o „čep“.
V10.5
12/2008
Uzlové body
Ve verzi 10.5 je umožněno opracování pomocí uzlových bodů.
V10.5
12/2008
Rozšíření automatického kótování - asociativního kótování
Automatické kótování pro stěny v půdorysu je přepracováno dle normy DIN.
V10.5
12/2008
Typ zakončení rybinový plát
V základních datech je vytvořena nová skupina "RY-pláty".
V10.5
12/2008
Autokótování při automatizaci stěn
Autokótování stěn ve stěnovém náhledu přes automatizaci stěn.
V10.5
12/2008
Celodřevěná stěna, rozšíření PBA / BTL
Pro export na PBA máme možnost vytvořit uložení pro export horní a spodní strany elementu.
V10.5
12/2008
Export do CNC (krumling)
Ze softwaru SEMA jsou krumlingy exportovány v DXF formátu přes SEMA inifile.
V10.5
12/2008
Export do Microsoft Excel s předlohou
Ve výpisu materiálu je umožněn export do Microsoft Excel s předlohou.
V10.5
12/2008
Novinky V10.4
Posunování šprušlí
Nové funkce pro vytváření libovolných schodů.
V10.4
05/2008
Novinky ve srubových stavách
Tirolský zámek a dovetail ve 2D jako i vizualizaci.
V10.4
05/2008
Střecha a střešní elementy
Novinky střešní a stropní elementace

V10.4
05/2008

Desky a latě v jedn. elementu
Pokrytí nyní získá 3D obrábění a je transferováno do jednotlivého elementu.
V10.4
05/2008
Výpis materiálu v plánech
Automatické zobrazení výpisů materiálu v plánech a výkresech.
V10.4
05/2008
Moderní konstrukce zábradlí
Nové možnosti pro konstrukce zábradlí.
V10.4
05/2008
Uživatelské klávesy
Nastavte si Vaše uživatelské nástroje.
V10.4
05/2008
Spojovací prvky na zakončení elementu
Jednoduchá a komfortní manipulace spojovacích prvků a 3D opracování přes běžný příkaz „Typ zakončení“.
V10.4
05/2008

Novinky čepů a osazení
Nové možnosti pro čepy a osazení.
V10.4
05/2008

Automatická statika stropů
Automatické statické nadimenzování kompletních stropů.
V10.4
05/2008

Novinky V10.3

Úprava vrstev
Volná úprava vrstev stěnových, střešních a stropních elementů.

V10.3
12/2007

Automatický výstup výkresů
Plně automatické uspořádání stěn a jednotlivých elementů na zadaný výkres.

V10.3
12/2007

Přizpůsobující se 3D objekty
Variabilní tvar 3D objektů pro šprušle a sloupky.
V10.3
12/2007

Váha/bod tíhy
Rozdělení bodu tíhy u střešních, stropních a stěnových elementů.
V10.3
12/2007
Hoblování, řezání ve 3D
Definování jednotlivých ploch hoblování a jejich volná úprava. Rozšíření možností řezání ve 3D o nové funkce.
V10.3
12/2007
Osazení čepů a rybin
Vytváření různých variant čepů, jako i volné definování osazení pro čepy a rybinové spoje.
V10.3
12/2007
Přepočet ohybníků
Nová možnost nastavení průběhu ohybníků jako průběžných, přerušovaných, nebo dělených na přímé části.
V10.3
12/2007
"Two by four" systém
Můžeme konstruovat kompletní budovy mezinárodně normovaným systémem "two by four".
V10.3
12/2007
Dodatečný transfer
Dodatečný přenos změn v projektu do výpisu materiálu.
V10.3
12/2007
Plno-stěna
Možnost konstrukce jenotlivých plno-stěn až po celé budovy, včetně exportu na obráběcí centra.
V10.3
12/2007